• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Velkommen

Få frigivet tid og ressourcer til at udvikle dit firma – jeg løser firmaets administrative opgaver som f.eks. bogføring, løn, fakturering, sekretæropgaver og …… (se flere eksempler på næste side) – og du kan koncentrere dig om de opgaver, du brænder for.

Du får optimal fleksibilitet og stabilitet i opgaveløsningen.

Resumé af mine kompetencer
Jeg er Susanne Harbo og har de seneste 10 år været ansvarlig for alle administrative opgaver i et mindre konsulentfirma. Opgaverne har primært omfattet bogføring, time-/sagsstyring, fakturering, løn- og personaleadministration.

Forinden arbejdede jeg i flere år i et rådgivende ingeniørfirma med personaleadministration, herunder også lønadministration, og opnåede herigennem et indgående kendskab til arbejdsretlige forhold for funktionærer, personalepolitik, udvikling af medarbejderes kvalifikationer og de psykologiske mekanismer i personaleledelse.

I årene som chefsekretær var mine opgaver koncentreret om at understøtte og foretage opfølgning på igangsatte aktiviteter samt bidrage til at skabe overblik for alle i organisationen og for eksterne interessenter.

Endvidere har jeg stor erfaring med at løse forskelligartede sekretær- og koordinatoropgaver.

Summen af mine kompetencer kan beskrives med ord som handle- og gennemslagskraft, proaktiv og stærk i opfølgningsprocessen. Jeg har et godt indblik i og forståelse for menneskers og organisationers liv. Jeg drives af at kunne gøre en forskel for mine omgivelser.